1. Baza Lotnictwa Transportowego (1BLTr) rozpoczęła funkcjonowanie w dniu 01 stycznia 2012 roku na podstawie Decyzji Ministra Obrony Narodowej z dnia 05.08.2011 roku. Jest jednostką wojskową podległą Dowódcy 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego w Powidzu.

Dodaj komentarz

Twój email nie będzie opublikowany / Wymagane pola *

Dodaj komentarz