W Wojsku Polskim służy 5829 żołnierzy – kobiet, co stanowi prawie 6% wszystkich żołnierzy zawodowej służby wojskowej. Liczba kobiet decydujących się na założenie munduru wojskowego systematycznie wzrasta. W 2017 r. w Wojsku Polskim służyło 863 kobiet więcej niż w roku 2016. Dzisiaj jest ich dzień, z tej okazji w  1. Bazie Lotnictwa Transportowego w Warszawie, Mariusz Błaszczak minister obrony narodowej spotkał się z żołnierzami-kobietami.

Dodaj komentarz

Twój email nie będzie opublikowany / Wymagane pola *

Dodaj komentarz